O firmie | Ochrona elektroniczna | Ochrona fizyczna | Utrzymanie czystości
OCHRONA FIZYCZNA


Eska s.c.

ul. Elewatorska 11/1 lok.204

15-620 Białystok

tel: +48 602 300 922

+48 600 498 922

e-mail: eska-ochrona@tiu.pl

Ochrona fizyczna polega na zabezpieczeniu obiektu i przyległego terenu przez pracowników ochrony, których pracę mogą wspierać elektroniczne systemy zabezpieczeń. Ponadto w przypadku wystąpienia zagrożenia w chronionym obiekcie zapewniamy wsparcie z zewnątrz grup interwencyjnych.

Nasi agenci ochrony wyposażeni są w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego oraz bezprzewodowe środki łączności. Pracownicy są umundurowani lub ubrani w inną odzież służbową zależnie od miejsca wykonywanej pracy, od specyfiki danego obiektu i wymagań zleceniodawcy.

W ramach ochrony fizycznej sporządzamy szczegółowy plan ochrony obiektu - co stanowi dużą pomoc nie tylko w sprawach ochrony obiektu.

  • Stała ochrona fizyczna - polega na tym, że na terenie chronionego obszaru lub obiektu jest prowadzona ochrona 24 godziny ( tj. stale, bez przerwy).

  • Doraźna ochrona fizyczna - polega na tym, że obiekt jest chroniony w ściśle określonych godzinach np. 20:00 - 8:00 godziny zamknięcia obiektu i święta.